Published using Google Docs
Niet volmaakt?Perfect!

 Je bent niet volmaakt? Dat is perfect!

Er wordt niemand geboren met een lage eigenwaarde. Het wordt ons aangepraat en aangedaan door de belangrijke mensen in ons leven. Of je nu kinderen hebt of niet, ook jij kan een groot verschil maken in elk kind door de negatieve spiraal naar gebrekkige zelfwaarde te stoppen.  

 

Uiteraard hebben ouders de grootste invloed, maar ook onderwijzers, 'tennistrainers' en andere begeleiders hebben een belangrijke rol.  De volgende inzichten en overtuigingen kunnen door deze belangrijke mensen worden toegepast. 

 Je bent niet volmaakt? Dat is perfect! Het is duidelijk dat je jezelf moet aanvaarden met alle onhebbelijkheden en fouten, dan zal je dat ook kunnen naar je kind toe! 

 

 Welke technieken/middelen hebben wij ter onze beschikking?

 

1.                   wees een rolmodel

2.                   positieve routines

3.                   schenk verantwoordelijkheid, laat ze een bijdrage doen

4.                   geef een positief wereldbeeld mee

5.                   besteed tijd met hen, aandacht en gezelschap

6.                   stel haar in staat tot, gemachtigd om  

7.                   erken en luister naar hun emoties en gedachten

8.                   zorg voor succesbeleving  

9.                   laat hun weten dat ze geliefd is

10.               bevestig hun goed gedrag met regelmatige complimenten

11.               geef hen het gevoel van zekerheid

12.               geef hen onvoorwaardelijke liefde met aangepaste grenzen

 

Een rolmodel spelen is door te laten zien dat je jezelf respecteert door de uitspraken en handelingen die je doet. Kinderen apen na wat ze horen en zien. Wees een positieve rolmodel. 

 

Jonge kinderen hebben nood aan positieve routines, deze bieden een gevoel van zekerheid door voorspelbaarheid. Op tijd gaan slapen bijvoorbeeld, tanden poetsen, 1 snoepje per dag, …. Uitzonderingen tot een minimum beperken en veranderingen in deze routines even toelichten om verwarring te vermijden.

 

 

  Laat het kind zich belangrijk genoeg voelen door haar een 'job' toe te vertrouwen. Enkel zij mag deze doen en hiermee een bijdrage leveren aan de familie. Hoe klein deze bijdrage ook is het zal wonderen doen voor haar zelfwaarde. Bv. Elke morgen zien of er post is … 

 

 

Geef een positief wereldbeeld mee, ook al is er veel mis in de grote mensen wereld. Vertaal de situaties naar spannende mogelijkheden en positieve kansen. Bv. Armoede in derde wereld landen vertalen naar kansen voor ontwikkelingssamenwerking met NGO's...

 

Doe dingen samen, besteed tijd met elkaar, vergeet kwaliteit of kwantiteit, beide zijn belangrijk. Het kind voelt zich dan belangrijk omdat jij haar je aandacht en je gezelschap schenkt! 20' kwaliteitsvol samen iets doen is beter dan 1 uur samen thuis zijn en ieder met iets anders bezig zijn, maar 1 uur samen iets doen/beleven van 'weinig' kwaliteit is beter dan het eerste. Bv. samen naar de film, spelletjes spelen, gaan zwemmen, voorlezen en gedachten uitwisselen,…

 

Door het kind de keuze te laten (tussen verschillende vooropgestelde mogelijkheden) voelt het zich in staat tot en (eigen) gemachtigd om dingen te realiseren, waardoor haar zelfwaarde uiteraard opgekrikt zal worden. Wees voorzichtig met de waaier aan beperkingen, zijn deze te groot dan heeft het een averechts effect en te weinig controle geeft een signaal dat je weinig inzit met haar....Naarmate ze ouder wordt geef je haar meer vrijheid!

 

De gevoelens, emoties en gedachten van het kind erkennen en ernaar luisteren met empathie is een krachtige tool om hun te laten voelen dat ze belangrijk zijn. Je leert ze beter begrijpen en kennen in hun belevingswereld. Als extra bonus krijg je makkelijker hun luisterend oor als je zelf wat te vertellen hebt.  

 

Plaats je kind 'moedwillig' in situaties waar het meer succes dan mislukking ervaart. Hou rekening met haar mogelijkheden, je wil dat ze opgroeit met meer lovende woorden dan kritiek, meer prestaties dan mislukkingen!  

 

 

Dagelijks laat je weten dat je van je kind houd en schenk haar voldoende affectie door knuffels en kussen, ook waardering tonen is essentieel. Deze techniek is vanzelfsprekend, vergeet het niet toe te passen.  

 

Ook positieve feedback door erkenning, schouderklopjes, lofbetuigingen en bevestiging van hun vaardigheden, gedrag en inzet is superbelangrijk voor het vormen van een positief zelfbeeld.  

Kinderen zijn niet voldoende zeker van wat ze kunnen of niet kunnen. Dikwijls proberen wij onze kinderen te helpen door te laten zien of voelen wat ze verkeerd doen ipv te tonen en te vertellen wat ze goed doen. Dat ondermijnt hun zelf-vertrouwen en is de beste voedingsbodem voor twijfel.

Een groot deel van de energie-inspanningen-concentratie gaat dan naar het vermijden van fouten ipv deze te gebruiken om te groeien en te ontwikkelen.  Er ontstaat een negatieve spiraal van twijfel en gebrek aan zelfvertrouwen waardoor het kind uiteindelijk geen positieve zelfwaarde meer heeft!  

Als je in de toekomst een opwelling voelt aankomen om te roepen of te berispen of je gebruikt veel "neen, dit is fout - doe dat niet - alweer verkeerd, …", tel tot 10 en bezint en vind een positievere manier om te communiceren. Het kind wordt er beter van …. en jij ook!  

 

Een gevoel van zekerheid is voor kinderen een noodzaak. Ze hebben nood te weten dat ze altijd bij jou (iemand) terecht kunnen. Vermijd haar aanwezigheid bij conflicten en spanningen. Als ze toch getuige is, maak haar duidelijk dat zij niet de schuld ervan is en zorg dan dat ze ook de oplossing van het conflict meekrijgt. Spanningen en conflicten zijn een onderdeel van het leven, maar het kind moet weten dat er altijd wel een oplossing kan gevonden worden en dit gegeven zal haar sterker maken.  

 

De wetenschap dat ze steeds op je steun en liefde kan rekenen, ongeacht (onvoorwaardelijk) wat ze doet is de meest fundamentele vorm van vertrouwen die wij als ouders kunnen geven. Deze zekerheid is echter niet voldoende. Kinderen hebben tevens nood aan duidelijke heldere grenzen. Het aangeboden speelveld geeft haar de kans om te groeien, om fouten te maken en de gevolgen van deze fouten te aanvaarden, waardoor ze weer slimmer en sterker wordt en haar zelfwaarde weer groter wordt!  

 

 

 De uitdaging! 

 

Het speelveld en regels helder en optimaal aanpassen aan haar ontwikkeling is waarschijnlijk voor alle begeleiders de grootste uitdaging. Het gedrag en handelingen dat we willen aansturen en/of bijsturen mag niet blindelings opgelegd worden omdat het zo hoort of omdat het anders niet overeenkomt met onze eigen verwachtingen op basis van onze persoonlijke kennis, behoeften en dromen. Ook niet omdat wij schrik hebben of beschaamt voelen om de reactie van anderen op haar gedrag.  Zolang een bepaald gedrag niemand werkelijk schade berokkend zouden we haar keuze binnen het speelveld en de regels moeten respecteren. In haar is er een drijfveer dat haar in die richting wijst, geef haar de kans dit pad te bewandelen en te ontdekken wat voor haar belangrijk is. Ze zal erdoor wijzer worden en je er (uiteindelijk) dankbaar voor zijn.  

 

Besluit 

 

Opnieuw, zorg dat het speelveld en de regels helder en optimaal zijn opgesteld en respecteer haar keuze ook als we teleurgesteld zullen zijn door haar schoolrapport, hobby's en/of vrienden!  

Hebben we een andere keuze?  

Like what you do....Do what you like!

Walter D’Amico

www.mijntennisgids.com

walter.damico@hotmail.com

(*) Vrije vertaling van een artikel geschreven door Melvyn Jones