ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(406) ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รอบอบรม iThesis วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ปิดการรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถสมัครรอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ตั้งแต่ที่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms