Formularz rekrutacyjny
Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie
Klasa *
DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu kandydata *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza kandydat: *
Your answer
DANE RODZICÓW
Imię i nazwisko matki/opiekuna *
Your answer
Numer telefonu matki/opiekuna *
Your answer
Adres e-mail matki/opiekuna *
Your answer
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Your answer
Numer telefonu ojca/opiekuna
Your answer
Adres e-mail ojca/opiekuna
Your answer
1. Proszę wskazać profil/profile klas: *
Uczeń Liceum Jagiellońskiego, który Cię zarekomendował
Your answer
RODO
Dyrektor Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum Akademickiego informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w LJ – KLA: iodo@kj.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy