Zapisy na Diecezjalną Pielgrzymkę Ministrantów na Górę Św. Anny 28/29.08.2018r.
Zapisy uczestników odbywają się wyłącznie przy pomocy tego formularza od 20.07.2018r. i trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ - 27.08.2018r. - ZGŁOSZENIA WYSŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE.
Korekta liczby osób jest możliwa poprzez zgłoszenie wysłane na e-mail: dompielgrzyma@op.pl do dnia 24.08.2018r.
Brak powiadomienia o zmniejszeniu liczby osób równoznaczne jest z dokonaniem opłaty za pierwotnie zgłoszoną liczbę osób.
Opłata za pielgrzymkę: 50 zł od osoby.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dom Pielgrzyma; al. Jana Pawła II 7; 47-154 Góra Św. Anny.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: dompielgrzyma@op.pl nr tel.: 77 46 25 301
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
6). Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Zapraszamy do wypełnienia formularza.

Miejscowość *
Your answer
Parafia *
Your answer
Liczba Ministrantów *
Your answer
Liczba Ministrantek *
Your answer
Liczba księży nocujących w Domu Pielgrzyma *
Your answer
Osoba odpowiedzialna za grupę *
Your answer
Zamawiający: nazwisko i imię *
Your answer
Numer telefonu do kontaktu *
Your answer
E-mail do kontaktu *
Your answer
Uwagi *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service